นมวัวมีประโยชน์ “คำกล่าวที่ต้องทบทวน”

โฆษณา

วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ง.40280)


หัวข้อโครงงาน “นมวัวมีประโยชน์” คำกล่าวที่ต้องทบทวน
ผู้จัดทำ นางสาววิชุดา ถิตย์กุล
ครูผู้สอน พ่อครู คเชนทร์ กองพิลา
นมวัวมีประโยชน์ยังคงเป็นคำกล่าวที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ตราบใดที่คนเรายังเห็นคุณประโยชน์จากการดื่มนมอยู่เช่นทุกวันนี้ แต่เพียงด้านเดียว
คำถาม
1.นมวัวมีแต่ประโยชน์ จริงหรือไม่ อย่างไร
2.การดื่มนมวัวเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม จริงหรือไม่ อย่างไร
3.นมวัวเป็นแหล่งแคลเซียม จริงหรือไม่